fbpx

Misie & Visie

Missie

Happy to Meet You is een instituut voor systemisch werk in het bijzonder en bewustwording in algemene zin. We bieden individuen, gezinnen en organisaties de mogelijkheid inzichten te verwerven in belemmerende patronen en deze te doorbreken. Hiervoor maken wij gebruik van:

–  Individuele begeleiding

–  Workshops en trainingen

–  Activiteiten om kennis te maken met de principes van systemisch werk

–  Opleidingen

–  Themadagen

–  Evenementen

–  Retraites

Visie

We zijn van mening dat elk individu de mogelijkheid heeft om zijn innerlijke kracht te ontdekken. We dragen bij aan een wereld waarin iedereen die intrinsiek gemotiveerd is toegang heeft tot methoden voor bewustwording en systemisch werk, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of inkomen. Dit alles met als doel bij te dragen aan een evenwichtiger en meer vervulde wereld.

 

Onze aanpak is geworteld in de overtuiging dat de juiste innerlijke houding van zowel de opsteller als de client/deelnemer essentieel is voor innerlijke groei. Ongeacht het onderwerp (familie- organisatieopstellingen, ademwerk, enz.) besteden we aandacht aan volwassenheid, verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen en het bevorderen van gezonde relaties, te beginnen met zichzelf.

Verklaring

Het bereiken van een vervuld leven door bewustwording van onze gedachten, emoties en gedragspatronen stelt ons in staat effectiever om te gaan met uitdagingen, onze relaties te verbeteren en ons welzijn te vergroten. Bewustwording helpt ons om onze gedachten, emoties en gedragspatronen te zien zoals ze werkelijk zijn. Het benadrukken van de ervaring die ontstaat door het loskoppelen van gedachten/patronen, creëert ruimte voor integratie en relatieve vrijheid.

 

Systemisch werk, geïnspireerd door de inzichten van Bert Hellinger, biedt een diepgaand begrip van patronen. Het stelt ons in staat snel inzicht te krijgen in diepgewortelde en belemmerende patronen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het helpt ons de dynamiek in familie- en systeemrelaties te begrijpen en te verbeteren. Verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes draagt bij aan een vrijer leven.

 

Onze ervaring is dat systemisch werk een belangrijke bijdrage levert aan bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei en welzijn, wat uiteindelijk bijdraagt aan een gezondere maatschappij en een betere wereld. Ons doel is het gedachtegoed van systemisch werk op hoog niveau uit te dragen en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van individuen en de samenleving als geheel.